top of page
  • Yazarın fotoğrafıBurçak TEMEL

Eğitimde Kullanılan Araç ve Gereçler (Eğitim Materyalleri)


Zihin haritası, beyin fırtınası, düşünce

Bir öğretmenin en büyük çabasıdır; öğrettiği bilgilerin unutulmamasını sağlamak. Bunu başarmak ise; hangi konuyu, hangi yöntem ve hangi araçlar ile işleneceğinin bilinmesinden geçer. İlk başlarda bu çok karışık bir durum gibi gelse de, dünyaca bilinen yöntemler ve eğitim araçları sayesinde eğitimcilerin işi oldukça kolaylaşır. Önemli olan eğitim yöntemlerini ve araç-gereçlerini iyi bilmek ve uygun bir şekilde kullanabilmektir.


Her eğitimcinin bildiği gibi; bir öğretme/öğrenme etkinliği, ne kadar çok duyu organına hitap ederse; öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır. Eğitim araçları; eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlamakta öğretmenlerin en büyük yardımcısıdır. Öte yandan araçlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar araçları uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı olamazlar.


jenga, dixit, board game, role playing, ıraksak düşünce, yakınsak düşünce


ABD Texas Üniversitesinde Philips şirketi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre; zaman sabit tutulduğunda insanların;


Okuduklarının %10’u

İşittiklerinin %20’sini,

Gördüklerinin %30’unu,

Görüp İşittiklerinin %50’sini

Yapıp söylediklerinin %90’ını hatırladıkları ortaya çıkmıştır.


Bu araştırmayı da dikkate alarak sizler için eğitimde kullanılan araç ve gereçler için yazılmış makaleleri taradım. Çoğu makalede karşılaştığım bilgi; öğretim araçlarını dört basamakta sınıflandırılmış olmasıydı. Yeni yayınlar da ise 5. basamak olarak dijital araçlar olduğunu gördüm. Kısaca öğretim araçlarını sınıflandırırsak eğitimde araç-gereçler;

  1. İşitsel araçlar (Radyo, Teyp, Cd, MP3, MP4 ses kaydı…)

  2. Görsel araçlar ( Kitap, dergi, Dia, resim, harita grafik..)

  3. Görsel ve İşitsel araçlar (Bilgisayar, sesli sunum, DVD, Video…)

  4. Üç boyutlu materyaller (Kukla, maket, oyuncak, oyun malzemeleri, müze gibi farklı mekanlar…)

  5. Dijital materyaller (youtube, google search, powerpoint, prezi, google classroom…vb) olarak karşımıza çıkarlar.

kukla, el kuklası, parmak kukla, ipli kukla, çubuk kukla, bilimsel araştırma,

Makalelerde dikkatimi çeken bir diğer konu da bir eğitmen hangi eğitim araç-gereci kullanacak ise o konuda materyale hakim olma yönündeki bilgilendirmeleri idi. Yapılan bir araştırmaya göre de “öğretim araç-gereçleri kullanımının; öğretmenlerin önemlerini azaltmadığı, eğitim-öğretim sürecini mekanikleştirmediği, aksine etkili ve verimli olarak kullanılan öğretim araç-gereçlerin öğretmen değerini ve iletişimi daha fazla arttırdığı”⁴ yönündedir.

Araştırdığım ve incelediğim makalelerin tam metinlerine kaynakçadaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Kaynakça:

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page