top of page
  • Yazarın fotoğrafıDuygu BULUNMAZ

NÖBETÇİ OYUN ARKADAŞIMHerkese Merhaba,

Sizlere geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve ödül alan e-Twining projemizden bahsetmek istiyorum. Öğretmen Kulübü'nün 7. Sezon Açık Atölyelerin ikincisinde değerli öğretmenim Volkan Kaz ile tanışma şansımız olmuştu. Atölyede bize e-Twining projelerinin nasıl hazırlanacağı ve yürütüleceği hakkında kıymetli bilgiler vermişti. Bu bilgiler kafamda dönüp dururken, bir anda yazar/avukat Dilge Güney'in "Nöbetçi Oyun Arkadaşım" kitabının tanıtım bülteninden esinlenerek bir proje oluşturmak istedik. ve ortaya "Nöbetçi Oyun Arkadaşım" projesi çıkmış oldu.Çocukların arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürebilme sürecine destek olmak istedik ve projeyi tasarladık.

Proje sonunda öğrencilerin okumaya karşı istek duyduklarını, oyun dilini kullandıklarını, duyguları ifade etme becerilerini geliştirdiklerini ve arkadaşlık ilişkilerinde gelişme olduğunu gözlemledik.

Proje ortaklarımız ve öğrencilerimiz ile ortak ürün olarak Oyun Kartları, Hayal Kavanozu ve 'Mavi Çocukların Sırrı' kitabını oluşturduk.

Proje etkinliklerini, müfredat hedeflerine ve farklı derslerdeki içerikleri dikkate alarak hazırladık. Etkinliklerin çoğu, farklı okullardan öğrencilerin nihai bir ortak ürün ortaya koymaları için, ortak bir hedef doğrultusunda etkileşimde bulunmaları, iletişim kurmaları ve işbirliği yapmaları için düzenlendi. Bilginin pasif olarak alınmadığı, öğrenen tarafından aktif olarak yapılandırıldığı anlayışına dayanan çalışmalar yürütmeye çalıştık. Öğrencinin bilgi edinme sürecine aktif katılımının ve gerçek yaşam ortamlarının farkındalık düzeyinin artırılmasının önemi üzerinde durduk.Öğrenmenin, özellikle öğrenenin bilinçli bir şekilde süreç ile meşgul olduğu bir planda, içselleştirme yoluyla “öğrenmeyi öğrenme” ilkesine dayanan çalışmalar tercih ettik. Dijital araçların ve Web 2.0 teknolojilerinin yayılmasıyla bağlantılı olan 21. yüzyılın öğrenme becerilerine uygun yöntemlere de yer verdik. Yeni edinilen ve eski bilgi unsurları arasında bağlantı kurmaya çalıştık. Okuma bilincini yaygınlaştırabilmek adına kitap okumaya istekli olma kazanımının merkeze alındığı çalışmaları tercih ettik. Duygularla iletişim becerileri alanında kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları sunduk öğrencilerimize. Bazı durum ve duyguları anlayabilmek, bu duygu ve durumlarla baş edebilmek için gerekli becerilerin kazanılmasına ilişkin etkinliklere sıkça yer verdik. Projemizi; sınıfta, okulda ve toplulukta, sosyal ağlar aracılığıyla yaygınlaştırmaya çalıştık. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu gelişimlerini önemseyerek oyun yoluyla öğrenme modelini proje genelinde merkeze almaya çalıştık.Projemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşma aracı olarak hikaye kitabını kullandık. Proje planına bağlı kalarak duygularla iletişim becerileri etkinlikleri ve oyunlarla öğrencilerimizin özellikle arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürme konusunda yeni beceriler edinmelerini sağladık.Projemizin öğrencilerimiz üzerindeki bazı sonuçları: Öğrencilerimiz birbirleri arasındaki bireysel farklılıkları anladılar, birbirlerini çevrelerinde birer birey olarak kabul ettiler. Kişisel alanlarını fark edip önemseyerek sezgisel ve gözlemci davranış sergilediler. Projemiz sayesinde öğrencilerimiz insani değerleri pekiştirdiler. Kaygıyı azaltma yollarını öğrendiler, korkuları hakkında temel bilgiler edinip psikolog desteği aldılar. Kişisel güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerini tanıdılar. Kendini ifade etme ve tanımlama için yeni yollar aramayı denediler. Empati becerilerini geliştirmeye yönelik önemli adımlar attılar. Teknolojinin etkisiyle farklılaşmış oyun dillerini olumlu yönde değiştirme fırsatı buldular. Okuma becerilerini geliştirerek kitap okumaya duydukları isteğin arttığını gözlemlediler. Gerek oyunlarda, gerekse etkinliklerde iş birliği yapmanın önemini fark ettiler. Takım çalışması yaparak ortaya çıkan ürünlerin daha işlevsel olduğunu gözlemlediler. Kitapların merkeze alındığı başka projelerde görüşmek dileğiyle...Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page