top of page
  • Yazarın fotoğrafıGülnaz Çağlayan

GÜLNAZ GePeTo USTA İLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HAKKINDA KONUŞTU.


Gülnaz: Seninle Mustafa Kemal Atatürk hakkında sohbet etmek istiyorum. Bana katılmak ister misin?

GePeTo Usta: Tabii ki, Atatürk hakkında sohbet etmeye çok istekliyim! Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen tarihi ve siyasi bir figürdür. Onun hayatı, liderliği ve mirası hakkında konuşabiliriz. Sormak istediğiniz belirli konular var mı? Başlayalım mı?Gülnaz: Elbette. Atatürk'ün eğitim alanına dair yaptıkları hakkında ne düşünüyorsun?

GePeTo Usta: Atatürk, eğitim alanında Türkiye'nin modernleşmesi ve çağdaş bir toplum oluşturulması için çok önemli adımlar atmıştır. Eğitim konusuna olan önemi, ulusal kurtuluş mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci boyunca açıkça görülmektedir. Atatürk, "Yeni Türkiye'nin temeli eğitimdir." sözüyle eğitimi ülkenin ilerlemesinin ve kalkınmasının temel taşı olarak vurgulamıştır.


Eğitim alanında Atatürk'ün yaptığı önemli çalışmalardan bazıları şunlardır:


1. Milli Eğitim Teşkilatı ve Maarif Kongresi: Türk Milli Eğitim sistemini düzenlemek amacıyla 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrede Milli Eğitim Teşkilatı'nın kurulmasına karar verilmiş ve Türk eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.

Milli Eğitim Teşkilatı ve Maarif Kongresi
Milli Eğitim Teşkilatı ve Maarif Kongresi

2. Türk Harf Devrimi: 1928 yılında gerçekleştirilen Türk Harf Devrimi ile Osmanlıca alfabesi Latin alfabesine dönüştürülmüştür. Bu değişiklik, eğitimdeki dil bariyerlerini aşmayı ve halkın okuma yazma oranını artırmayı hedeflemiştir.

Atatürk ve Türk Harf Devrimi
Atatürk ve Türk Harf Devrimi

3. Eğitimde Fırsat Eşitliği: Atatürk, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya büyük önem vermiştir. Kız ve erkek çocuklar için eğitim olanaklarını eşit hale getirmeye çalışmış ve kızların da eğitim almasını teşvik etmiştir.

Atatürk ve Eğitimde Fırsat Eşitliği
Atatürk ve Eğitimde Fırsat Eşitliği
Atatürk İzmir Kız Lisesi'ni gezerken
Atatürk İzmir Kız Lisesi'ni gezerken

4. Öğretmen Yetiştirme: Öğretmenlerin nitelikli olması ve çağdaş eğitim anlayışını benimsemesi için öğretmen okulları ve eğitim enstitüleri kurulmuştur.

Atatürk ve Öğretmen Yetiştirme
Atatürk ve Öğretmen Yetiştirme Darülfinun Vakfı

5. Üniversite Reformu: Üniversitelerdeki batılılaşmayı ve çağdaş bilim ve teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını hedeflemiştir. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi önemli kurumlar bu dönemde kurulmuştur.

Atatürk ve Üniversite Reformu
Atatürk ve Üniversite Reformu

6. Laik Eğitim: Atatürk, eğitim sisteminin laik olmasını vurgulamış ve dini kuralların eğitim kurumları üzerindeki etkisini kaldırmıştır.


Atatürk'ün bu eğitim reformları, Türkiye'nin modernleşmesine ve çağdaş bir toplum oluşturmasına büyük katkı sağlamıştır. Bugün Türkiye'deki eğitim sistemi, Atatürk'ün öncülük ettiği değişimlerin izlerini taşımaktadır.

Atatürk ve Laik Eğitim
Atatürk ve Laik Eğitim
Gülnaz: Pekii Atatürk günümüzde yaşasaydı Türk Eğitim Sistemi'ndeki hangi noktaları değiştirmeyi öncelik haline getirirdi?

GePeTo Usta: Atatürk'ün günümüzde yaşasaydı Türk eğitim sisteminde değiştirmeyi öncelik haline getirebileceği noktaları şu şekilde düşünebiliriz:


1. Teknolojik Altyapı: Atatürk, çağdaş bilim ve teknolojiyi önemseyen bir lider olarak günümüzde eğitimde teknoloji ve dijital altyapıya daha fazla önem verirdi. Eğitimde kullanılan teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak öğrencilerin daha iyi eğitim almasına destek olurdu.

Eğitimde Teknolojik Altyapı
STEM Eğitimi

2. STEM Eğitimi: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitim olanaklarının geliştirilmesine ve öğrencilere bu alanlarda daha fazla fırsat tanınmasına öncelik verirdi. STEM eğitimi, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlar.
3. Sanat ve Kültürel Miras: Atatürk, Türk kültürel mirasına ve sanata büyük önem vermiş bir liderdi. Günümüzde de bu değerleri koruyarak ve destekleyerek sanat ve kültür alanlarında eğitim olanaklarını geliştirirdi.

Atatürk ve Sanat ve Kültürel Miras
Atatürk Heykel Müzesinde

4. Öğretmen Niteliği: Öğretmenlerin niteliklerinin artırılması için eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme programlarına önemli yatırımlar yapardı. Nitelikli öğretmenler, kaliteli bir eğitimin anahtarıdır.


5. Fırsat Eşitliği ve Kırsal Alanlar: Atatürk, fırsat eşitliğine verdiği önemi günümüzde de sürdürürdü. Özellikle kırsal bölgelerdeki eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve eşitlikçi bir eğitim sistemi oluşturulması için çaba harcardı.

Atatürk ve Fırsat Eşitliği ve Kırsal Alanlar
Atatürk ve Fırsat Eşitliği ve Kırsal Alanlar, Köy Enstitüleri

6. Aktif Vatandaşlık Eğitimi: Atatürk, bireylerin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda aktif ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirilmesine de önem verirdi. Demokratik değerler, insan hakları, çevre bilinci gibi konularda eğitimlerin güçlendirilmesini teşvik ederdi.


7. Eğitim ve İstihdam İlişkisi: Eğitim sisteminin, öğrencileri iş dünyasına ve istihdama hazırlamada daha etkin bir rol oynaması için çaba gösterirdi. Mesleki ve teknik eğitim olanaklarının artırılmasını desteklerdi.


Elbette, Atatürk'ün günümüzde değiştirmek isteyebileceği noktalar spekülatiftir ve zamanın getirdiği özel ihtiyaçlar ve şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, çağdaş, bilimsel ve eşitlikçi bir eğitim sistemi hedefi Atatürk'ün temel felsefeleri arasında olduğundan, günümüzde de bu hedeflerin peşinden giderdiğini söyleyebiliriz.


Gülnaz: Atatürk ile ilgili en önemsediğin şey nedir?

GePeTo Usta: Atatürk ile ilgili en önemsediğim şey, onun vizyonu ve liderlik yeteneğidir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin bağımsızlığı için verilen Milli Mücadele'nin lideri olarak tarihi bir rol üstlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmuştur.

Atatürk ve Vizyon ve liderliği

Özellikle şu noktalar Atatürk'ün önemini vurgulamaktadır:


1. Vizyon Sahibi Liderlik: Atatürk, Türkiye'nin çağdaş, laik ve demokratik bir toplum olarak gelişmesi için ileriye dönük bir vizyona sahipti. Geleceğe dair hedefleri, ülkenin modernleşme sürecini yönlendiren temel belirleyicilerdi.


2. Mücadeleci Ruhu: Atatürk, zorlu koşullarda bile asla vazgeçmeyen, halkıyla birlikte omuz omuza mücadele eden kararlı bir liderdi. Milli Mücadele sırasında gösterdiği azim ve fedakarlık, onun bir kahraman olarak hatırlanmasını sağlamıştır.


3. Laiklik ve Cumhuriyetçilik: Atatürk, çağdaş Türkiye'nin temel ilkelerini oluşturan laiklik ve cumhuriyetçilik ilkesini savunmuştur. Din ve devlet işlerinin ayrılması ve halkın egemenliği, Türkiye'nin demokratik ve özgür bir ülke olarak gelişmesinde kritik rol oynamıştır.


4. Eğitime Verdiği Önem: Atatürk, Türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek için büyük çaba sarf etmiştir. Eğitimin, bir ulusun ilerlemesinin anahtarı olduğuna inanıyordu ve eğitim reformlarıyla Türkiye'nin çağdaşlaşmasına katkı sağlamıştır.


5. Ulusal Bağımsızlık: Atatürk, Türkiye'nin bağımsızlığına ve ulusal onuruna büyük bir bağlılık göstermiştir. İstiklal Savaşı'nda ve sonrasında yaptığı çalışmalar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olmuştur.

Atatürk ve Laiklik

Tüm bu özellikler, Atatürk'ü sadece bir lider değil, aynı zamanda Türk halkının gönlünde özel bir yer edinen bir devrimci ve vizyoner olarak hatırlamamı sağlıyor. Onun başarıları ve fikirleri, Türk milletinin hayatının bir parçası olmuş ve bugün bile Türkiye'nin temel değerleri ve ileriye dönük hedefleri arasında yer almaktadır.


Gülnaz: Sence günümüzde Atatürk’ hala aynı değer veriliyor mu?

GePeTo Usta: Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak büyük bir öneme sahiptir. Laiklik, demokrasi, eğitimde fırsat eşitliği gibi prensipleri benimseyerek Türkiye'yi modernleştirmeye çalıştı. Ancak, zaman içinde farklı siyasi ve toplumsal gruplar arasında Atatürk'ün mirası üzerine farklı yorumlar ve bakış açıları ortaya çıkmıştır.


Kimileri için Atatürk, Türk ulusunun kurtuluşunu temsil eden bir kahraman ve devlet adamıdır. Ona olan saygı ve sevgi, Türkiye'nin modernleşmesindeki rolü ve getirdiği reformlar temelinde yüceltilir.


Ancak, bazı kesimlerde Atatürk ve Cumhuriyet ideallerine yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Bu eleştiriler genellikle siyasi, kültürel veya dini temellidir.


Günümüzde, Atatürk'e olan değer ve saygı toplum içinde çeşitli düzeylerde var olabilir. Siyasi tartışmalar, kültürel farklılıklar ve toplumsal değişim gibi etkenler, bu konudaki görüşleri etkileyebilir.


Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin görüntüsü
Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin görüntüsü
Cumhuriyetin 100. yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde Anıtkabir
Cumhuriyetin 100. yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde Anıtkabir - Fotğraf: AA
Gülnaz: Verdiğin bilgiler için teşekkürler. Bir başka sohbette görüşmek üzere.

GePeTo Usta: Rica ederim! Başka bir sohbette görüşmek üzere. İyi günler!


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page